VPB – Cần phải vượt 27 để quay trở lại Trend tăng giá

Hôm nay 19/09/2018 là một ngày giao dịch rất tốt với VPB, cổ phiếu có mức tăng giá tốt, thanh khoản vượt trội gấp 2 lần trung bình giao dịch 5 ngày gần đây. Tuy nhiên VPB cần phải vượt giá 27 với khối lượng giao dịch mạnh ước chừng lớn hơn 10 triệu cổ phiếu để thoát khỏi kênh giảm giá dài hạn.

Chúng ta cùng chờ xem nhé.

Tuy nhiên trong ngắn hạn VPB sẽ chạy được từ giá 25 lên tới 27.