Sau những phiên giảm mạnh bao lâu sau thì thị trường tạo đáy?

Thống kê Thị trường sau những phiên giảm mạnh

Trong năm 2018 đã có 6 phiên giảm mạnh trên -3%

VNINDEX Index PX_LAST CHG_PCT_1D Tăng giảm ngày sau
10/11/2018 945.89 -4.84
7/3/2018 906.01 -4.34 0.99
4/23/2018 1076.78 -3.85 0.37
4/19/2018 1094.63 -3.86 2.3
2/6/2018 1011.6 -3.54 2.86
2/5/2018 1048.71 -5.1
8/24/2015 526.93 -5.28 0.58

 

Nhìn vào bảng trên Sau những phiên giảm mạnh là thường là một phiên hồi phục nhẹ, với mức hồi phục >0.5%.

Với những số liệu thống kê giao dịch thị trường thường ổn định và tăng trở lại sau phiên giảm mạnh từ 4-5 ngày.

Thị trường sẽ tạo đáy hôm nào???