Kỳ vọng thị trường lấp GAP trong những phiên tới

Thị trường đã ổn định trở lại sau phiên giảm mạnh -50 điểm, thị trường thế giới cũng đang ổn định trở lại.

Kỳ vọng thị trường lấp GAP cùng với thế giới

Chart DownJone đang ở đường trend line hỗ trợ và có xu hướng kỳ vọng tăng lấp GAP

Chart Nikkei 225 cũng tương tự chart DownJone