Giao dịch phái sinh ngày 19/01/2018

0
16

Sau ngày hồi phục trở lại 18/01, từ mức 1010 lên 1052 điểm lên, Thị trường ngày 19/01/2018 rất khó để lựa chọn phương hướng đi

Kế hoạch:

Theo dõi kỹ thị trường phản ứng tại mốc đỉnh cũ

Có thể vào lệnh LONG khi thị trường điều chỉnh về 1046

 

Here is the attachments of this Post

LEAVE A REPLY