Thị trường phái sinh

Thị trường phái sinh

Nên làm gì khi gặp phải trade thua lỗ?

Thua lỗ luôn là một phần của trading, không thể tách rời. Trader thành công đơn giản là trader gặp quá nhiều thất bại,...

Dữ liệu giao dịch phái sinh cuối ngày theo theo timeframe 1 phút

"Dữ liệu giao dịch phái sinh theo phút được cập nhật vào cuối ngày" Số liệu cập nhật đến ngày 05/06/2018 Hướng dẫn cập nhật số...

Recent Posts