Thị trường cơ sở

Thị trường cơ sở

SKG giá 32 trong ngắn hạn được ko?

Hôm nay là một ngày giao dịch rất tốt của SKG với thanh khoản tăng mạnh + Giá tăng mạnh Về Trend đã break trend...

Mua AAA với kỳ vọng tăng trưởng 15% – mức định giá 26.300 đồng

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu AAA của Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An...

Monterey Auctions See $393 M in Sales

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some...

STB giá đã break

"Giá break kênh giảm - thanh khoản tăng mạnh - kỳ vọng giá 15"  

Volkswagen Beetle R-Line is a Little Beast

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some...

Land Rover Recreates 1948 Production Line

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some...

Ứng dụng chiêu thức Opening Range vào giao dịch

Ngày 06/06/2018, Vn30F0618 mở cửa tại mốc 993 và tạo Opening Range trong khoảng 993-978, quan sát chúng ta thấy giá đã vượt lên...

BMI cổ phiếu đã quay trở lại tăng trưởng, kỳ vọng tăng trưởng 25%...

Sau một thời gian dài cổ phiếu BMI giá liên tục đi xuống, từ 36 về 18 giảm tương ứng 50%. Hiện tại sau 7...

Buick Enclave Tuscan Edition

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some...

Nên làm gì khi gặp phải trade thua lỗ?

Thua lỗ luôn là một phần của trading, không thể tách rời. Trader thành công đơn giản là trader gặp quá nhiều thất bại,...

Recent Posts