Thị trường cơ sở

Thị trường cơ sở

Monterey Auctions See $393 M in Sales

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some...

Nên làm gì khi gặp phải trade thua lỗ?

Thua lỗ luôn là một phần của trading, không thể tách rời. Trader thành công đơn giản là trader gặp quá nhiều thất bại,...

Kỳ vọng BFC tăng giá ~24,17% so với 30.200 đồng/cp ngày 05/06/2018

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018F DTT ( tỷ VNĐ) 6.377 6.037 5.944 6.306 6.495 % tăng trưởng -3,20% -5,30% -1,50% 6,09% 3,00% LNST ( tỷ VNĐ) 229 229 276,87 277 286 % tăng trưởng 8,50% 0.00% 20,90% 0,05% 3,17% Biên LN ròng (%) 3,60% 3,80% 4,70% 4,39% 4,40% EPS (VNĐ) 5.396 4.326 5.090 4.457 4.999 Vốn điều lệ 476,4 476,4 571,68 571,68 571,68 Cổ tức (VNĐ)   3.000 2.000 3.500 2.500 Nguồn: MBS Chúng tôi khuyến nghị...

BMI cổ phiếu đã quay trở lại tăng trưởng, kỳ vọng tăng trưởng 25%...

Sau một thời gian dài cổ phiếu BMI giá liên tục đi xuống, từ 36 về 18 giảm tương ứng 50%. Hiện tại sau 7...

VIX – Mô hình cốc tay cầm kinh điển

"Hoàn thành kế hoạch  lợi nhuận cả năm - Mô hình cố tay cầm" Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 120 tỷ, trong khi...

Cổ phiếu CVT – Công ty Cổ phần CMC (HOSE) – Break trend giảm...

CVT đã chính thức thoát kênh giảm giá được thiết lập kể từ đầu tháng 04/2018 sau phiên breakout ngày 27/08. Theo sóng...

SKG giá 32 trong ngắn hạn được ko?

Hôm nay là một ngày giao dịch rất tốt của SKG với thanh khoản tăng mạnh + Giá tăng mạnh Về Trend đã break trend...

Recent Posts