Thị trường cơ sở

Thị trường cơ sở

VIX – Mô hình cốc tay cầm kinh điển

"Hoàn thành kế hoạch  lợi nhuận cả năm - Mô hình cố tay cầm" Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 120 tỷ, trong khi...

BMI cổ phiếu đã quay trở lại tăng trưởng, kỳ vọng tăng trưởng 25%...

Sau một thời gian dài cổ phiếu BMI giá liên tục đi xuống, từ 36 về 18 giảm tương ứng 50%. Hiện tại sau 7...

SKG giá 32 trong ngắn hạn được ko?

Hôm nay là một ngày giao dịch rất tốt của SKG với thanh khoản tăng mạnh + Giá tăng mạnh Về Trend đã break trend...

Kỳ vọng BFC tăng giá ~24,17% so với 30.200 đồng/cp ngày 05/06/2018

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018F DTT ( tỷ VNĐ) 6.377 6.037 5.944 6.306 6.495 % tăng trưởng -3,20% -5,30% -1,50% 6,09% 3,00% LNST ( tỷ VNĐ) 229 229 276,87 277 286 % tăng trưởng 8,50% 0.00% 20,90% 0,05% 3,17% Biên LN ròng (%) 3,60% 3,80% 4,70% 4,39% 4,40% EPS (VNĐ) 5.396 4.326 5.090 4.457 4.999 Vốn điều lệ 476,4 476,4 571,68 571,68 571,68 Cổ tức (VNĐ)   3.000 2.000 3.500 2.500 Nguồn: MBS Chúng tôi khuyến nghị...

Nên làm gì khi gặp phải trade thua lỗ?

Thua lỗ luôn là một phần của trading, không thể tách rời. Trader thành công đơn giản là trader gặp quá nhiều thất bại,...

Mua AAA với kỳ vọng tăng trưởng 15% – mức định giá 26.300 đồng

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu AAA của Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An...

10 Best Car Deals of the Month in January

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some...
Thì ra đây là những nguyên nhân biến trader thành con bạc

Thì ra đây là những nguyên nhân biến trader thành con bạc

Nếu ai đó hỏi tui, khoảng cách giữa trading và cờ bạc cách nhau bao xa, tui sẽ trả lời: "Mỏng hơn sợi chỉ"....

Buick Enclave Tuscan Edition

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some...

Land Rover Recreates 1948 Production Line

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some...

Recent Posts