Giới thiệu về mô hình Quant

http://markets.vn/wp-content/uploads/2018/05/VFA_Quant.pdf

2015 Chevrolet Camaro ZL1 Coupe

Admit it. There are times when you wish you could get away from it all by moving to your own private island. Well, some...

Hiện tượng Mean Reversion giúp giải thích các chuyển động phi lý trí của...

Chắc bạn còn nhớ câu chuyện về Issac Newton và quả táo rơi giúp ông phát hiện ra luật hấp dẫn, và hiểu được...

Kế hoạch tự học để trở thành một nhà phát triển định lượng

Bất cứ một công việc nào trong lãnh vực tài chính định lượng đều đòi hỏi kiến thức rộng rãi, bao quát hơn là...

Giao dịch thuật toán/định lượng cơ bản

Bài viết này sẽ cung cấp một số khái niệm cơ bản về hệ thống giao dịch định lượng (quantitative trading system). Đối tượng...

Giao dịch theo phương pháp định lượng mà các quỹ hay dùng

Giao dịch định lượng (quantitative trading) là gì? Giao dịch định lượng là phương pháp giao dịch dựa trên các nghiên cứu định lượng (quantitative...

Recent Posts