Thị trường sẽ điều chỉnh từ ngày 27/9 khi chạm vùng giá 1020?

Động lực tăng của thị trường đã yếu hơn tại vùng này

Chỉ số CCI cũng đang ở tiến vào vùng quá bán

Liệu thị trường có điều chỉnh khi tiến về vùng 1020 để test lại 1000?

Cơ hội giải ngân khi thị trường test lại 1000?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *