Hôm nay là một ngày giao dịch rất tốt của SKG với thanh khoản tăng mạnh + Giá tăng mạnh

Về Trend đã break trend giảm trung hạn và retest lại 2 lần.

KQKD quý 3 được dự đoán là rất tốt của SKG, liệu SKG có lên được giá 32 trong ngắn hạn được không?