Sau một thời gian dài cổ phiếu BMI giá liên tục đi xuống, từ 36 về 18 giảm tương ứng 50%.

Hiện tại sau 7 tuần tích lũy, giá cổ phiếu đã vượt khỏi kênh giảm trung hạn. Với những tín hiệu kỹ thuật như sau:

  1. Giá sau khi vượt khỏi đường MA50 đã quay trở lại test và không bị xuyên thủng, giá tiếp tục tăng.
  2. Thanh khoản tăng trưởng mạnh trở lại vượt trên 200k/ngày.
  3. Chỉ báo DMI+ đã vượt DMI-, và ADX đã vượt giá trị 25.
  4. Chỉ báo MACD đã giao cắt giữa các đường tín hiệu cả trung(weekly) và ngắn hạn (daily)

"Khuyến nghị giải ngân bmi với kỳ vọng giá 27"

Ngắn hạn chúng ta sẽ kỳ vọng BMI trở lại giá 27 trong ngắn hạn.