Giao dịch phái sinh 06/09/2018

Thị trường đã chính thức vào điều chỉnh, có thể phiên hôm nay sẽ có sự hồi phục nhẹ.

Chờ Short ở 950