Bước 1: Like Page – Red Fox Stock – https://www.facebook.com/redfoxstock/
Bước 2: Nhắn tin để Red Fox Stock gửi file mã

Bước 3: Xem ảnh để cài đặt và Scan