Hướng dẫn scan cổ phiếu có khối lượng đột biến trong Amibroker

Bước 1: Like Page – Red Fox Stock – https://www.facebook.com/redfoxstock/
Bước 2: Nhắn tin để Red Fox Stock gửi file mã

Bước 3: Xem ảnh để cài đặt và Scan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *