“Liệu có tới được 970?”

  • Thị trường Mỹ tăng mạnh hơn 200 điểm
  • Hang seng future tăng gần 900 điểm
  • Đội tuyển bóng đá VN thắng Syria
  • Đang vào kênh tăng

 

VN30f1m kỳ vọng 970 ngày 28/08/2018