LATEST ARTICLES

Thị trường đã ổn định trở lại sau phiên giảm mạnh -50 điểm, thị trường thế giới cũng đang ổn định trở lại. Kỳ vọng thị trường lấp GAP cùng với thế giới Chart DownJone đang ở đường trend line hỗ trợ và có xu hướng kỳ vọng tăng lấp GAP Chart Nikkei 225 cũng tương tự...
Trong mỗi đợt tăng trưởng, hoặc suy thoái, việc dự đoán đâu là đỉnh tăng trưởng, đâu là đáy suy thoái luôn là yếu tố quyết định cho thành công trong giao dịch chứng khoán. Và có lẽ chúng ta cũng không cần gì nhiều hơn thế! ủy… Hưởng ứng loạt bài viết “Những kinh nghiệm...
Tải tại đường link sau Dữ liệu DowJone Dữ liệu Nasdaq Dữ liệu S&P500  
Thống kê Thị trường sau những phiên giảm mạnh Trong năm 2018 đã có 6 phiên giảm mạnh trên -3% VNINDEX Index PX_LAST CHG_PCT_1D Tăng giảm ngày sau 10/11/2018 945.89 -4.84 7/3/2018 906.01 -4.34 0.99 4/23/2018 1076.78 -3.85 0.37 4/19/2018 1094.63 -3.86 2.3 2/6/2018 1011.6 -3.54 2.86 2/5/2018 1048.71 -5.1 8/24/2015 526.93 -5.28 0.58   Nhìn vào bảng trên Sau những phiên giảm mạnh là thường là một phiên hồi phục nhẹ, với mức hồi phục >0.5%. Với những số liệu thống kê giao dịch thị trường thường...
Quan sát trên đồ thị kỹ thuật, chúng ta thấy đường MA ngày đã giao cắt + chỉ số ADX có tín hiệu phân kỳ. Liệu kịch bản như hình vẽ có xảy ra?