LATEST ARTICLES

Nhìn vào mô hình kỹ thuật liệu HSG đã thoát đáy và lên được giá 16?  
Hôm nay 19/09/2018 là một ngày giao dịch rất tốt với VPB, cổ phiếu có mức tăng giá tốt, thanh khoản vượt trội gấp 2 lần trung bình giao dịch 5 ngày gần đây. Tuy nhiên VPB cần phải vượt giá 27 với khối lượng giao dịch mạnh ước chừng lớn hơn 10 triệu...

STB giá đã break

"Giá break kênh giảm - thanh khoản tăng mạnh - kỳ vọng giá 15"  
CVT đã chính thức thoát kênh giảm giá được thiết lập kể từ đầu tháng 04/2018 sau phiên breakout ngày 27/08. Theo sóng Elliot, CVT đã hoàn thành xong sóng tăng (1) và sóng chỉnh (2) và bắt đầu bước vào sóng tăng (3) với vùng giá mục tiêu 30.000-31.000 đồng/CP. Về ngắn...
"Hoàn thành kế hoạch  lợi nhuận cả năm - Mô hình cố tay cầm" Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 120 tỷ, trong khi đó kế hoạch năm 2018 là 95 tỷ Mô hình cốc tay cầm kinh điển.