MV Index

148.85   -0.26   -0.17%

MV Confidence

44.01   -6.01   -12.02%

Các chiến lược truyền thống


154.05

-0.59 -0.38%

/quotes/zigman/627449

Ngày trước

154.64

prev

PRICE CHG %CHG
Chiến lược Beta 154.05 -0.59 %0.38
Rủi ro thấp 157.96 -0.6 %0.38
Chiến lược Gama 166.95 0.19 %0.11
CANSLIM 184.34 -0.62 %0.34
Thị trường phục hồi 159.06 0.67 %0.42

MV Funds


155.65

0 0%

/quotes/zigman/627449

Ngày trước

155.65

prev

PRICE CHG %CHG
MV AOF 155.65 0 %0000
MV VSF 181.94 -0.6 %0.33
MV 15VSF 210.68 -0.66 %0.31
MV VEF 184.07 -0.58 %0.31
MV 20VOF 208.78 0 %0000

The Investor Focus